Rajakolumni: Rajakillat rakentavat siltaa menneestä tulevaan – ”Rajahenki on ajatonta ja se säilyy kaikkina aikoina”

Kansa, joka ei tunne menneisyyttään, ei hallitse nykyisyyttään, eikä osaa rakentaa tulevaisuuttaan.

Tähän tiivistyy ajattelu läpi vuosisatojen aina J. V. Snellmanista Adolf Ehrnroothiin. Rajakillat huolehtivat siitä, että rajan historia, perinteet ja muistot siirtyvät eteenpäin. Näin vahvistuu rajahenki: särmyys, sitkeys, auttaminen ja omien rajojen ylittäminen.

Raja- ja Merivartiojoukkojen Perinneyhdistys kertoo, että Suomessa on 23 rajakiltaa. Luku sisältää rajakillat, merivartiokillat, ilmakillat ja paikallisosastot.

Rajakiltoja perustettiin tarmokkaasti 1960-luvulla. Vanhin killoista on Kainuun Rajavartioston Kilta, joka sai alkunsa vuonna 1962. Tampereen Seudun Raja- ja Merivartiokillan juuret ovat samalla vuosikymmenellä. Kilta perustettiin vuonna 1967 Ratinanlinnassa Tampereella.

Siinä missä Rajavartiolaitos huolehtii nykyisyydestä ja tulevaisuudesta, rajakillat siirtävät perintöä tuleville sukupolville. Killat keräävät tietoa ja välittävät historiaa uusille sukupolville. Pölyisestä toiminnasta ei kuitenkaan ole kyse, sillä killat seuraavat aikaansa ja huomioivat maailman muutokset.

”Rajahenki on ajatonta”

Maailman muutoksia ei voi ymmärtää ilman historian ymmärtämistä.

Rajakillat varmistavat, että sotavuosien uhraukset, jälleenrakentamisen ponnistukset ja veteraanien perintö eivät himmene. Kiltatyön kautta perinteet, arvot ja toiminta siirtyvät eteenpäin. Killat vahvistavat myös rajahenkeä ja yhdessä tekemisen kulttuuria, jota myös Tampereen Seudun Raja- ja Merivartiokilta välittää sukupolvelta toiselle.

Rajahenki on ajatonta ja se säilyy kaikkina aikoina. Sitä kannattaa vaalia ja vahvistaa.

Tampereen Seudun Raja- ja Merivartiokilta toivottaa hyvää itsenäisyyspäivää! Suomea rakennetaan yhdessä.

Jani Timonen
Killan hallituksen jäsen
Helsinki, Tampere, Lieksa – ja Onttola

Kuva: Joakim Honkasalo / Unsplash