Historia

Rajakilta Tampereella

1950–1960-lukujen taitteessa alkoi maassamme käynnistyä joukko-osastokiltojen perustaminen. Ne pohjautuivat vanhoihin joukko-osastoihin, jotka täydentyivät sota-ajan täydennyksillä ja aselajeilla.

Periaatteena oli, että jokainen, sotilasarvoon katsomatta, oli tervetullut asianosaiseen kiltaan. Tarkoituksena oli pitää yllä välillä jo katoamassa ollutta maanpuolustushenkeä ja saada koko reserviläisjoukko koottua jälleen yhteisen lipun alle.

Näin alkoivat kiltatuulet puhaltaa myös rajavartiolaitoksessa ja eri rajavartiostojen kiltoja alkoi syntyä rajoillemme jokaiseen rajavartiostoon. Niissä rajavartioston komentaja oli alkuunpanijana ja antoi niistä ohjeensa alaisilleen.

Ja niin vartioston avustamana paikkakunnille syntyi kiltatoiminnan organisaatio:

  • pääkilta toimi rajavartioston alueella,
  • alaosasto rajakomppanian alueella (entiset sodanaikaiset rajajääkärikomppaniat). Mukaan pääsivät rajavartiostossa palvelleet varusmiehet, kantahenkilöt ja sodan aikana palvelleet.

Niillä paikkakunnilla, joissa ei ollut vakinaisia joukko-osastoja, kuten Tampereella, kiltatoiminta lähti käyntiin yksityisten henkilöiden toimesta. Siihen tarvittiin aloitekykyisiä ihmisiä, jotka lähtivät vetämään ajatusta eteenpäin.

Tällaisia, nimenomaan rajavartiostossa palvelleita olivat vuonna 1967 Toivo Jussila ja Viljo Kivekäs. He päättivät pitää rajamieskillan perustavan kokouksen 18.10.1967 silloisessa Ratinanlinnassa.

Rajakillan perustava kokous

Aamulehdessä ollut ilmoitus kokosikin rajan miehet yllättävän runsaslukuisasti yhteen ja näin voitiin päättää, että perustetaan Tampereen Seudun Rajamieskilta -niminen yhdistys. Kokouksessa oli 30 osanottajaa, joista 24 liittyi heti killan jäseniksi. Ensimmäisen kokouksen puheenjohtajana oli Viljo Kivekäs, ja hänet valittiin myös silloin ensimmäiseksi puheenjohtajaksi.

Johtokuntaan tulivat valituiksi:

  • varapuheenjohtaja Pentti Kannisto
  • sihteeri Toivo Jussila
  • rahastonhoitaja Vieno Harju
  • muut johtokunnan jäsenet: Aarne Ala-aho, Lauri Hannula, Toivo Laine, Päiviö Pesonen ja Matti Syväjärvi.

Killan perustamisen sopimuskirja on päivämäärältä 13.11.1967 ja kilta on merkitty yhdistysrekisteriin 27.1.1968.

Nykyisin Tampereen Seudun Raja- ja Merivartiokillan toiminta-alue on koko Suomi. Pääpaikka on Tampere ja Pirkanmaan maakunta.

Killan toimintaan on alusta alkaen kuulunut Rajavartiolaitoksen vuosipäivän vietto, kuukausitapaamiset eli ”rakovalkeat” ja tutustumiset eri kohteisiin. Alkuaikoina kilta järjesti paikallisen kiltapiirin pilkkikilpailut sekä osallistui kiltapiirin ja paikallisten maanpuolustusjärjestöjen tapahtumiin ja muuhun toimintaan.

Killan toimintaa 18.10.1967-28.2.1968
Kiltaviiri
Killan pääpaikkana on Tampere ja Pirkanmaan maakunta.

Tampereen Seudun Raja- ja Merivartiokillan toiminta-alue on koko Suomi.


Killasta

Tampereen Seudun Raja- ja Merivartiokilta ry on valtakunnallisen Raja- ja Merivartiojoukkojen Perinneyhdistys ry:n jäsenkilta

Lue killan historiasta

Jäseneksi

Lisätietoja Tampereen Seudun Raja- ja Merivartiokillasta ja jäsenyydestä antaa killan puheenjohtaja Jorma Karvinen: jorma.hunter(at)gmail.com

Yhteystiedot

Tarinoita rajalta?

Onko pöytälaatikossasi tai mielessäsi rajahenkisiä tarinoita? Keräämme ja julkaisemme rajatarinoita. Kysy lisää: jani.timonen(at)gmail.com

Tutustu rajatarinoihin